Bybanen i Bergen – Byggetrinn 4

Oppdragsgiver: Bybanen Utbyggig.

 

Bybanen i Bergen Byggetrinn 4: 2016 – 2017

Type oppdrag: Prosjekteringsledelse

H&H innleid 100 prosent som som hovedbyggeleder Haukeland stasjon.

Bybanen i Bergen Byggetrinn 4: 2017 – Pågår

Type oppdrag: Byggeledelse

Prosjektering og bygging av ny banetrase fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. H&H innleid 100 prosent som prosjekteringsleder for parsell Fjøsangervegen til Oasen.