OM OSS

Helleseth & Hovland AS

Helleseth & Hovland AS ble etablert i 2009 og har hovedkontor i Bergen. Selskapet har to fast ansatte, dette er senior sivilingeniør Bjarte Helleseth og senior sivilingeniør Jarle Hovland.  

Vår kjernekompetanse og kjernevirksomhet

Helleseth & Hovland AS sin kjernekompetanse er prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse av store og komplekse anleggs prosjekter. Vi har erfaring fra prosjekter i fagfeltene vannkraft, flyplass, tunnel, veg og bane. Kombinasjonen av disse fagfeltene gjør oss i stand til å tilby våre kunder helhetlig erfaring og kompetanse. 

Helleseth & Hovland AS sin kjernevirksomhet er å leie ut vår kompetanse på langvarige kontrakter til byggherrer av store og komplekse anleggsprosjekter. Vi har også noe utleie av underleverandører. 

Helleseth & Hovland har også sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Helleseth & Hovland AS

Helleseth & Hovland AS ble etablert i 2009 og har hovedkontor i Bergen. Selskapet har to fast ansatte, dette er senior sivilingeniør Bjarte Helleseth og senior sivilingeniør Jarle Hovland.  

Vår kjernekompetanse og kjernevirksomhet

Helleseth & Hovland AS sin kjernekompetanse er prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse av store og komplekse anleggs prosjekter. Vi har erfaring fra prosjekter i fagfeltene vannkraft, flyplass, tunnel, veg og bane. Kombinasjonen av disse fagfeltene gjør oss i stand til å tilby våre kunder helhetlig erfaring og kompetanse. 

Helleseth & Hovland AS sin kjernevirksomhet er å leie ut vår kompetanse på langvarige kontrakter til byggherrer av store og komplekse anleggsprosjekter. Vi har også noe utleie av underleverandører. 

Helleseth & Hovland har også sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Jarle Hovland

Sivilingeniør Jarle Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU, studieretning bygg og anlegg med fordypning i anleggsteknikk.
Sivilingeniør Jarle Hovland har 24 års erfaring fra bygging av veg, bane, vannkraft og tunnel. I løpet av de 24 årene har han fått tung og bred erfaring med prosjekterings- og prosjektledelse på store komplekse anlegg i Norge.

2018 – Pågår: Byggeleder Førdefjorden Energi med bygging av ca 4,5 km fjernvarme i Førde sentrum, samt byggeleder for Statens Vegvesen – Førdepakken.

2008 – 2017 Prosjekt- og prosjekteringsleder for bygging av Bybanen i Bergen frå Bergen sentrum til Bergen Lufthavn Flesland, samt prosjekteringsleder Byggetrinn 4, delstrekning 3 Fjøsangervegen – Fyllingsdalen.

Bjarte Helleseth

Bjarte Helleseth er utdannet sivilingeniør i år 2000 fra NTNU, studieretning bygg og anlegg med fordypning i anleggsteknikk og ingeniørgeologi. Sivilingeniør Bjarte Helleseth har siden 2004 innehatt flere lederstillinger på små og store anleggsprosjekter både i entreprenør- og byggherre rollen.

2017 – Pågår: Byggeleder Fløen – Kronstad for Bybanen Utbygging ifm. byggetrinn 4 av Bybanen i Bergen.

2011 – 2018: Prosjekt- og prosjekteringsleder land- og flyside for Avinor ifm. T3 Nytt terminalbygg Bergen Lufthavn Flesland.

Jarle Hovland

Sivilingeniør Jarle Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU, studieretning bygg og anlegg med fordypning i anleggsteknikk.
Sivilingeniør Jarle Hovland har 24 års erfaring fra bygging av veg, bane, vannkraft og tunnel. I løpet av de 24 årene har han fått tung og bred erfaring med prosjekterings- og prosjektledelse på store komplekse anlegg i Norge.

2018 – Pågår: Byggeleder Førdefjorden Energi med bygging av ca 4,5 km fjernvarme i Førde sentrum, samt byggeleder for Statens Vegvesen – Førdepakken.

2008 – 2017 Prosjekt- og prosjekteringsleder for bygging av Bybanen i Bergen frå Bergen sentrum til Bergen Lufthavn Flesland, samt prosjekteringsleder Byggetrinn 4, delstrekning 3 Fjøsangervegen – Fyllingsdalen.

Bjarte Helleseth

Bjarte Helleseth er utdannet sivilingeniør i år 2000 fra NTNU, studieretning bygg og anlegg med fordypning i anleggsteknikk og ingeniørgeologi. Sivilingeniør Bjarte Helleseth har siden 2004 innehatt flere lederstillinger på små og store anleggsprosjekter både i entreprenør- og byggherre rollen.

2017 – Pågår: Byggeleder Fløen – Kronstad for Bybanen Utbygging ifm. byggetrinn 4 av Bybanen i Bergen.

2011 – 2018: Prosjekt- og prosjekteringsleder land- og flyside for Avinor ifm. T3 Nytt terminalbygg Bergen Lufthavn Flesland.

OPPDRAG

Byggeherre (Oppdragsgiver)  Prosjekt  Type oppdrag  År  Les Mer 
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 4 Byggeledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Statens Vegvesen – Sogn og Fjordane            Førdepakken  Prosjekteringsledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Førdefjorden Energi            Fjordvarme i Førde  Byggeledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Statens Vegvesen – Hordaland            Askøypakken  Byggeledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Avinor            T3 – Ny terminal Bergen Lufthavn, Flesland  Prosjektledelse og prosjekteringsledelse  2011 – 2018   Les Mer
          Bybanen Utbygging             Bybanen i Bergen – Byggetrinn 4   Prosjekteringsledelse  2016 – 2017   Les Mer
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 3  Prosjekteringsledelse og byggeledelse  2013 – 2016   Les Mer
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 2  Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse  2010 – 2013   Les Mer
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 1  Byggeledelse  2009 – 2010   Les Mer

 

Byggeherre (Oppdragsgiver)  Prosjekt  Type oppdrag  År  Les Mer 
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 4  Byggeledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Statens Vegvesen – Sogn og Fjordane           Førdepakken  Prosjekteringsledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Førdefjorden Energi            Fjordvarme i Førde  Byggeledelse  2017 – Pågår   Les Mer
          Statens Vegvesen – Hordaland           Askøypakken  Byggeledelse  2017 – Pågår   Les Mer 

OPPDRAG

Byggeherre (Oppdragsgiver)  Prosjekt  Type oppdrag  År  Les Mer 
          Avinor            T3 – Ny terminal Bergen Lufthavn, Flesland  Prosjektledelse og prosjekteringsledelse  2011 – 2018   Les Mer
          Bybanen Utbygging             Bybanen i Bergen – Byggetrinn 4   Prosjekteringsledelse  2016 – 2017   Les Mer
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 3  Prosjekteringsledelse og byggeledelse  2013 – 2016   Les Mer
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 2  Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse  2010 – 2013   Les Mer
          Bybanen Utbygging            Bybanen i Bergen – Byggetrinn 1  Byggeledelse  2009 – 2010   Les Mer

 

RAMMEAVTALER

I forbindelse med prosjektering og bygging av bybanens byggetrinn 4 fra Sentrum til Fyllingsdalen er det etablert rammeavtaler for timetjenester innen prosjekt- og byggeledelse og prosjektering mv. Gjennom avtalen gis Bybanen Utbygging tilgang på ekstra ressurser i tillegg til de til enhver tid tilgjengelige interne ressurser i organisasjonen, samt adgang til å bestille enkeltstående prosjekterings- og rådgivningsoppdrag.  

Helleseth & Hovland AS har rammeavtale på følgende fagkompetanse: 

 • Grunnarbeid vei og tunneler 
 • Betongkonstruksjoner 
 • Vann og Avløp 
 • Byggeteknisk og -konstruksjon 
 • Elektroarbeider 
 • Styringssystemer 
 • Radiokommunikasjon 
 • Oppfølging av målebrev
 • Innmåling
 • Jernbaneteknikk 
 • Landskap 
 • Trafikkteknikk 
 • Ytre miljø 

Rammeavtalen dekker øvrige behov for Bybanen Utbygging som er knyttet til prosjekt- og byggeledelse, prosjektering mv. Det er forventet blant annet at planlegging av ytterligere byggetrinn for bybanen i Bergen starter i løpet av avtaleperioden. 

Anskaffelsen gjelder for utbyggingsprosjektene E39 Svegatjørn – Rådal, Ringveg vest og Sotrasambandet. Statens vegvesen Region vest ønsker å inngå rammeavtaler med flere leverandører for å dekke disse prosjektenes behov for bemanning ved ferier, sykdom, permisjoner og lignende. Rammeavtalen kan også benyttes ved andre prosjekter i Bergensområdet. 

Rammeavtalens varighet 2 år + 2 år oppsjon. Maksimal løpetid for kontrakten inklusive oppsjoner er 5 år.  

Avtalen gjelder for Avinor AS, org.nr 985 198 292 inklusive datterselskapene; Avinor Flysikring AS Org.nr. 913 074 270 og Avinor As Svalbard Lufthavn Org nr 985 198 292 Bedr nr 918 121 471. Helleseth & Hovland AS er underkonsulent til Norconsult på denne rammeavtalen.  

Rammeavtalens varighet 2 år + 3 år oppsjon. Maksimal løpetid for kontrakten inklusive oppsjoner er 5 år.  

Avtalen gjelder for utbyggingsprosjekter for Jernbaneverket innen følgende fagområder: 

 

A. Hovedområde: Prosjektledelse:

1. Prosjektleder / delprosjektleder bygg og anlegg  

2. Prosjektleder / delprosjektleder Jernbaneteknikk  

3. Prosjektleder for offentlig planlegging  

 

B. Hovedområde: Prosjekteringsledelse:

4. Prosjekteringsleder Grunnarbeider (herunder Ingeniør for oppfølging av prosjektering grunnarbeider)  

5. Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk (herunder Ingeniør for oppfølging av prosjektering Jernbaneteknikk)  

 

C. Hovedområde: Byggeledelse:

6. Byggeleder bygg og anlegg (herunder ass. Byggeleder)  

7. Kontrollingeniør bygg og anlegg  

8. Ingeniørgeolog  

9. Byggeleder Jernbaneteknikk (herunder ass. byggeleder/kontrollingeniør Jernbaneteknikk)  

 

Helleseth & Hovland AS er underkonsulent på denne rammeavtalen.  

Rammeavtalens varighet: xxx + aaa opsjon. Maksimal løpetid for kontrakten inklusive oppsjoner er xx år.  

RAMMEAVTALER

I forbindelse med prosjektering og bygging av bybanens byggetrinn 4 fra Sentrum til Fyllingsdalen er det etablert rammeavtaler for timetjenester innen prosjekt- og byggeledelse og prosjektering mv. Gjennom avtalen gis Bybanen Utbygging tilgang på ekstra ressurser i tillegg til de til enhver tid tilgjengelige interne ressurser i organisasjonen, samt adgang til å bestille enkeltstående prosjekterings- og rådgivningsoppdrag.  

Helleseth & Hovland AS har rammeavtale på følgende fagkompetanse: 

 • Grunnarbeid vei og tunneler 
 • Betongkonstruksjoner 
 • Vann og Avløp 
 • Byggeteknisk og -konstruksjon 
 • Elektroarbeider 
 • Styringssystemer 
 • Radiokommunikasjon 
 • Oppfølging av målebrev
 • Innmåling
 • Jernbaneteknikk 
 • Landskap 
 • Trafikkteknikk 
 • Ytre miljø 

Rammeavtalen dekker øvrige behov for Bybanen Utbygging som er knyttet til prosjekt- og byggeledelse, prosjektering mv. Det er forventet blant annet at planlegging av ytterligere byggetrinn for bybanen i Bergen starter i løpet av avtaleperioden. 

Anskaffelsen gjelder for utbyggingsprosjektene E39 Svegatjørn – Rådal, Ringveg vest og Sotrasambandet. Statens vegvesen Region vest ønsker å inngå rammeavtaler med flere leverandører for å dekke disse prosjektenes behov for bemanning ved ferier, sykdom, permisjoner og lignende. Rammeavtalen kan også benyttes ved andre prosjekter i Bergensområdet. 

Rammeavtalens varighet 2 år + 2 år oppsjon. Maksimal løpetid for kontrakten inklusive oppsjoner er 5 år.  

Avtalen gjelder for Avinor AS, org.nr 985 198 292 inklusive datterselskapene; Avinor Flysikring AS Org.nr. 913 074 270 og Avinor As Svalbard Lufthavn Org nr 985 198 292 Bedr nr 918 121 471. Helleseth & Hovland AS er underkonsulent til Norconsult på denne rammeavtalen.  

Rammeavtalens varighet 2 år + 3 år oppsjon. Maksimal løpetid for kontrakten inklusive oppsjoner er 5 år.  

Avtalen gjelder for utbyggingsprosjekter for Jernbaneverket innen følgende fagområder: 

 

A. Hovedområde: Prosjektledelse:

1. Prosjektleder / delprosjektleder bygg og anlegg  

2. Prosjektleder / delprosjektleder Jernbaneteknikk  

3. Prosjektleder for offentlig planlegging  

 

B. Hovedområde: Prosjekteringsledelse:

4. Prosjekteringsleder Grunnarbeider (herunder Ingeniør for oppfølging av prosjektering grunnarbeider)  

5. Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk (herunder Ingeniør for oppfølging av prosjektering Jernbaneteknikk)  

 

C. Hovedområde: Byggeledelse:

6. Byggeleder bygg og anlegg (herunder ass. Byggeleder)  

7. Kontrollingeniør bygg og anlegg  

8. Ingeniørgeolog  

9. Byggeleder Jernbaneteknikk (herunder ass. byggeleder/kontrollingeniør Jernbaneteknikk)  

 

Helleseth & Hovland AS er underkonsulent på denne rammeavtalen.  

Rammeavtalens varighet: xxx + aaa opsjon. Maksimal løpetid for kontrakten inklusive oppsjoner er xx år.  

KONTAKT

Harald Sæveruds veg 128, 5237 Rådal

Jarle Hovland: (+47) 910 04 005 Bjarte Helleseth: (+47) 469 24 671

post@helleseth-hovland.no

KONTAKT

Harald Sæveruds veg 128,

5237 Rådal

Jarle Hovland: (+47) 910 04 005

Bjarte Helleseth: (+47) 469 24 671

post@helleseth-hovland.no

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

Bruk gjerne vårt kontaktskjema